En guide för sociala medie-kliniker: för effektiv och etisk användning

Sara Wickström
22-02-2023
11 minuters lästid
Sunset with red colours and signs

Användningen av sociala medier är idag utbrett, och antalet sociala medie-kliniker växer! Varje månad använder mer än 2 miljarder individer Facebook globalt. En annan populär social mediaplattform är Twitter, som mer än 300 miljoner människor använder varje månad. Trots att användningssyftet varierar är det många som använder sociala medier professionellt för att marknadsföra sina verksamheter. Detta är inte förvånande då det är rekommenderat att skapa en professionell sida för ditt företag på flera sociala nätverksplattformar.

Vidare har sociala medier blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg för terapeuter. Det fungerar både för att få kontakt med potentiella kunder, dela information, och bygga sitt professionella varumärke. Men med de potentiella fördelarna kommer etiska överväganden och potentiella fallgropar. Teknik kan förenkla livet på många sätt, men det kan också innebära svårigheter. Exempelvis kan hantering av komplexa etiska koder samt åtskillnad mellan sin personliga och professionella digitala närvaro utgöra sådana svårigheter.

Slutligen så är det faktiskt svårt att lyckas som företag i dagens snabbt digitaliserande värld utan att använda någon form av sociala medier. Dessvärre är många oroliga över vilka etiska problem som kan uppstå till följd av ditt användande av sociala medier. Därför kommer vi i den här guiden att utforska hur terapeuter kan använda sociala medier etiskt och effektivt. Även hur de undviker vanliga misstag. Dessa tips gäller oavsett syfte för ditt användande av sociala medier. Syftet kan vara allt ifrån att marknadsföra din praktik, hålla kontakt med branschkollegor, till att komma i kontakt med potentiella kunder.

Förstå grunderna i sociala medier

Letters with different patterns spelling Social Media

Det är viktigt att förstå grunderna i sociala medier, och hur de kan användas i ett terapeutiskt sammanhang. Även om det verka enkelt är det fortfarande många som inte helt förstår de grundläggande mekanismerna i sociala medier. Det kan i sin tur orsaka att individer eller verksamheter förlorar sin trovärdighet online på grund av ett olämpligt foto eller en olämplig kommentar. Självklart för alla människor, inklusive terapeuter, misstag. Ett exempel på en typisk ”blunder” gällande sociala medier är att publicera något du ångrar i efterhand. Naturligtvis kan du ta bort det, men ofta inte förrän alltför många människor har sett det.

Låt oss säga att du varit engagerad i en offentlig diskussion online som karaktäriserades av en något oartig ton. I en sådan situation finns en risk att dina kommentarer uppfattas som okänsliga eller stötande, vilket kan ge läsare ett negativt intryck av dig. Det är därmed även viktigt att ha i åtanke att denna person kan vara en av dina klienter.

Fördelar för sociala medie-kliniker

Lifebuoy with text ADVANTAGE

Sociala medieplattformar såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, och TikTok tillåter sina användare att innehåll med en bred publik. Dessutom kan skapandet av en personlig eller professionell profil på sociala medier förbättra din kontakt med både klienter och branschkollegor.

Fördelarna med att använda sociala medier som terapeut är många. Till att börja med hjälper det dig dig att nå en bredare publik genom att skapa kontakt med potentiella kunder. Dessutom kan det vara ett kraftfullt verktyg för att bygga ditt professionella varumärke. Slutligen hjälper det dig att etablera dig som expert inom ditt område genom att dela värdefull information med klienter. Till sist underlättar det även för att komma i kontakt med andra yrkesverksamma och hålla dig informerad om trender inom ditt verksamhetsområde.

Sätt gränser i en digital värld

Padlock fixed on a 
turquoise door

För kliniker med sociala medier är det viktigt att vara medveten om vilka etiska överväganden som bör göras vid användning av sociala medier. Ett av de viktigaste övervägandena är att upprätthålla sekretessen gentemot klienten då det är helt avgörande för en terapeuts trovärdighet. Att exempelvis dela klientinformation på sociala medier, även om det skulle ske anonymt, är att äventyra detta. Exempelvis kan ett överskridande ske genom delning av fallstudier eller kundbetyg utan klienters uttryckliga medgivande. Slutligen bör terapeuter vara medvetna om att klienter kan kontakta dem via sociala medier. Därför är det fördelaktigt att formulera en tydlig policy för hantering av sådan kommunikation.

Ett annat viktigt etiskt övervägande är risken för gränsöverträdelser. Sociala medier kan sudda ut gränserna mellan det professionella och det personliga, vilket kan orsaka ofördelaktiga gränsöverträdelser. Till exempel bör vissa terapeuter inte följa sina klienter på sociala medier. Allt som allt är det viktigt att vara uppmärksam på sin ton och sitt språk på sociala medier. Se till att inte blanda in personliga känslor och åsikter i professionella inlägg.

Skapa en integritetspolicy

Red door with a sign saying 'Private'

Ännu en aspekt att tänka på är att du som Facebook-vän till dina klienter får tillgång till information som de inte skulle delat med sig av i en terapeutisk miljö. På samma sätt kan dem se delar av ditt privatliv som du kanske inte önskar dela med dem. Därför är det viktigt att ha i åtanke att tillgång till personlig information kan ha stor inverkan på relationen med din klient. Därmed är det sällan rekommenderat att du söker upp din klient online. Dock kan det vara nödvändigt i vissa särskilda fall, om du exempelvis har en genuin oro för någons säkerhet.

Tänk även på att en särskilt utsatt klient reagera negativt om du avvisar kontakt på sociala medier. Därför kan det vara en bra idé att skapa en strategi för din användning av sociala medier. Du kan gå igenom den med dina kunder under ert första mötet för att undvika risken för negativa reaktioner relaterat till sociala medier. Exempelvis kan du tydliggöra i policyn att du aldrig accepterar vänförfrågningar från klienter av respekt för deras integritet.

Var medveten om lagar och förordningar

Judge gavel lying on marble

En av de viktigaste aspekterna för terapeuter att tänka på vid användning av sociala medier är att vara medveten om vilka lagar och regler som gäller för deras yrke. Till exempel har Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) specifika regler för användningen av elektronisk kommunikation för patientinformation. Dessutom är det som tidigare nämnt viktigt att dubbelkolla exakt vad som kommer att publiceras och vem som kommer att se det.

Överväg olika typer av sociala medieplattformar

Balloons in multiple colours

En annan viktig aspekt att vara medveten om att de finns olika typer av sociala medieplattformar som kan användas för att nå olika målgrupper. Till exempel är Facebook en bra plattform för att bygga ett digital gemenskap och få kontakt med potentiella kunder. Däremot lämpar sig Instagram bättre för visuellt innehåll och för att bygga ett personligt varumärke. LinkedIn å andra sidan tillåter en mer professionell nätverkssida där terapeuter kan få kontakt med andra yrkesverksamma inom sitt område. Slutligen finns den nyare plattformen TikTok som växer i popularitet, särskilt bland yngre publik. Sammanfattningsvis bör terapeuter vara medvetna om dessa skillnader och använda plattformarna därefter.

Kvalitet över kvantitet

Man holding two lime fruits

Vad gäller skapandet av innehåll för sociala medier är det viktigt att komma ihåg att kvalitet är viktigare än kvantitet. Kliniker med sociala medier bör fokusera på att skapa värdefullt och informativt innehåll som är av intresse för deras målgrupp. Detta kan göras genom att exempelvis dela forskningsartiklar, tips och råd, eller personliga erfarenheter. Mindre frekventa men mer genomarbetade inlägg som tillför mervärde vad gäller innehåll och utseende ger dig ett bättre rykte och trovärdighet.

Ytterligare en aspekt att överväga är att ditt företagskonto kan växa genom att använda ett formellt språk. Det är exempelvis rekommenderat att undvika frekvent användning av utropstecken, smileys, eller andra uttryckssymboler på din företagssida. Detta trots att du kanske använder det frekvent i din personliga kommunikation. Vissa hävdar att en personlig kommunikationsstil förmedlar en känsla av äkthet gentemot klienter. Detta kan vara fördelaktigt för att stärka det terapeutiska bandet. Dock rekommenderar vi att undvika detta på sociala medier eftersom språk och ton enkelt kan misstolkas och leda till misstolkningar.

Håll en professionell ton

Handshake between two persons

Se till att hålla en professionell ton i dina inlägg! Delning av inspirerande bilder är ofta rekommenderat, men däremot inte i form av personliga bilder. Det är även viktigt att komma ihåg att vem som helst kan se din sida, när som helst. Därför är det rekommenderat att tänka efter två gånger innan du publicerar innehåll. Och om det finns en risk att det skulle kunna uppfattas som stötande för någon rekommenderar vi att inte publicera det på din professionella sida.

Hitta rätt balans mellan personligt och professionellt innehåll

Steel thing spinning with balance

En viktig aspekt av att skapa innehåll på sociala medier är att bibehålla en balans mellan personligt och professionellt innehåll. Som terapeut är det viktigt att ge ett professionell intryck på sociala medier, men samtidigt visa sin mänskliga sida. Genom att exempelvis dela personliga erfarenheter eller insikter kan terapeuter bygga en djupare kontakt med sina klienter. Det är dock viktigt att detta görs på ett sätt som inte äventyrar klientsekretessen.

Vidare påverkar ditt terapeutiska yrke vilken förhållningssätt som lämpar sig i sociala medier. Till exempel kan det anses naturligt att en idrottsterapeut publicerar ett inlägg om sitt maratonlopp på sin professionella sida. Däremot kan det anses mindre naturligt för en psykiatriker då det kan vara viktigt att psykiatrikerns relation till klienten inte äventyras genom delning av privat information. Detta är naturligtvis endast ett hypotetiskt exempel, men kom ihåg att ta eventuella risker i beaktning.

Använd hashtags och nyckelord

Neon lights forming a hashtag

Vidare är hashtags och nyckelord är hjälpsamma verktyg vid användning av sociala medier. På plattformar som Instagram och Twitter används hashtags för att hjälpa användare att hitta relevant innehåll för deras intressen. Detta innebär att kliniker med sociala medier kan nå ut till en bredare publik genom att använda relevanta hashtags. Även användningen av nyckelord kan göra att ditt innehåll kommer upp i sökresultaten, vilket gör det lättare för potentiella kunder att hitta dig.

För en yogainstruktör skulle relevanta hashtags exempelvis kunna vara #Yoga, #Balans, #Yogapraktik och #Meditation. Genom att nå ut till de personer som söker på dessa ord kan du introducera dem till din professionella profil och Onlinebokning.

Håll dig uppdaterad

Typwriter writing 'Update'

Slutligen är sociala medier är ett utmärkt sätt att hålla sig informerad om den senaste forskningen och utvecklingen inom exempelvis terapi. Genom att följa andra terapeuter och organisationer inom ditt yrkesområde kan du hålla både dig och dina kunder uppdaterade om trender och liknande. Detta skapar även värde för dina följare!

Med andra ord, se till att söka upp personer eller organisationer på sociala medier som är aktiva eller forskar inom ditt verksamhetsområde. På så sätt kan du upptäcka ny behandlingsmetoder, förbättra ditt tjänsteerbjudande, och skapa mer värde för dina klienter! Dessutom kan ny kunskap och trender inom behandlingsmetoder hjälpa att locka nya klienter. Exempelvis tenderar unga människor att vara mer nyfikna på att testa nya metoder.

Summering

Sammanfattningsvis kan sociala medier fungera som ett kraftfullt verktyg för terapeuter att få kontakt med potentiella kunder. Genom att dela information och annat intressant innehåll på sociala medier kan du bygga ditt professionella varumärke. Det är dock viktigt att vara medveten om relevanta etiska övervägandena och vanliga misstag vid användning av sociala medier. Dessutom är följande punkter viktiga att tänka på för att uppnå effektiv användning av sociala medier:

  • Upprätthålla sekretessen
  • Undvika gränsöverträdelser
  • Skapa en balans mellan personligt och professionellt innehåll
  • Använda hashtags och nyckelord
  • Hålla dig informerad om den senaste utvecklingen inom ditt verksamhetsområde

Vi på EasyPractice är medvetna om att användningen av sociala medier är viktig och har därför utvecklat integrationer med både Facebook och Instagram. Dessa underlättar er kontakt och tidsbokning via sociala medier.


Tveka inte att maila oss på [email protected] om du har några frågor eller behöver hjälp med något. Vi ser fram emot att höra från dig!

Besöka gärna vårt hjälpcenter för mer ingående förklaringar om vårt system och dess funktioner. Du kan även kolla in våra andra blogginlägg för spännande tips och artiklar, som kan ge dig ytterligare inspiration och klarhet.

Tillbaka till toppen

Vi har tagit emot ditt meddelande

Vårt kundtjänstteam hör av sig inom kort!

Ojdå!

Något gick fel, var vänlig prova igen eller kontakta oss direkt på [email protected]

Har du en fråga? close