EasyPractice & Norsk Helsenett

Anette Evensen
01-09-2022
8 minutter lesetid
To personer som tar hverandre i hånden

Etter stor etterspørsel kan vi endelig annonsere at EasyPractice er godkjent av Norsk Helsenett som tredjepartsleverandør! Kontrakten er signert og prosessen med å koble oss opp mot det sikre helsenettet er i gang – ENDELIG! Vi vet mange har ventet lenge og det er derfor med stor glede at vi kan kunne annonsere dette nå. 

Men hva er egentlig Norsk Helsenett, hvordan har prosessen vært og hva er det vi sitter igjen med av kunnskap? Det er det skal vi forsøke å gi deg svaret på i dette blogginnlegget. 

Første spørsmålet som skal besvares er hva er Norsk Helsenett? 

Norsk Helsenett er en samhandlingsplattform. Det er en plattform som består av flere tjenester som leverandører kan integrere for å bedre flyten av personopplysninger og pasientinformasjon på en sikker og trygg måte. De har siden 2004 jobbet mot en sikker infrastruktur når det gjelder kommunikasjon og informasjonsdeling innenfor helsesektoren. 

Den 1.januar 2022 ble også Norsk Helsenett utnevnt som den nasjonale leverandøren for alle elektroniske helsetjenester i Norge. Jeg tenker at dette sier noe om hvor stor denne integrasjonen er for oss som et selskap. 

Norsk Helsenett`s formål er å tilgjengeliggjøre informasjon for alle behandlere i helsesektoren, samt å øke effektiviteten i informasjonsflyten. Dette er også det EasyPractice jobber med å fremme. Det er viktig å vektlegge at selv om målet er å øke effektiviteten, skal ikke dette gå på bekostning av sikkerheten. Norsk Helsenett setter personvern høyt og det er derfor et krav at deres medlemmer forplikter seg til de krav som stilles gjennom EU´s personvernforordningen (2018) og deres etiske retningslinjer kalt Normen. Normen er utviklet av Direktoratet for E-helse og Helsedirektoratet. Den skal sammen med det allerede eksisterende lovverket fungere som en supplerende kilde. 

Det er gjennom denne forpliktelsen at EasyPractice er godkjent som en tredjepartsleverandør og snart kan tilby oppkobling mot helsenettet. 

EasyPractice Norsk Helsenett

Hvorfor begynte EasyPractice å jobbe mot en integrasjon mot Norsk Helsenett? 

Svaret her er enkelt, det er dere – våre kunder- som har etterspurt det. I starten hadde vi lite kjennskap til Norsk Helsenett og hva de tilbydde. Etter litt research og dialog med Norsk Helsenett, fikk vi et større bilde av hva helsenettet er og hva de kunne bidra med. Dette gjaldt ikke bare for dere, men også for EasyPractice. Derfor var det en lett beslutning da vi valgte å satse på denne integrasjonen. Så det er en stor glede at vi snart kan kunne tilby dette til dere etter så lang tid. 

Vi setter veldig stor pris på tålmodigheten dere har vist oss. 

Hvordan begynte EasyPractice å jobbe med Norsk Helsenett?  

Som nevnt over stiller Helsenett krav til at EasyPractice samsvarer med deres norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgssektoren, kalt Normen. Denne er utviklet etter initiativ fra Helsedirektoratet for å kunne sikre trygghet rundt alle utfordringene som kommer med personvern og informasjonsutveksling. Som et resultat av en mer digitalisert verden er det viktig at lovverket og bransjen stiller tydelige krav til sine aktører for å sikre at de forstår viktigheten, og konsekvensene ved avvik ved behandling av sensitiv informasjon. 

Det første som måtte på plass var å etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet, kalt ISMS. Dette inkluderte å legge sammen våre interne prosedyrer og rutiner, samt den tekniske beskrivelsen av vår trafikkflyt og vår risikoanalyse. Styringssystemet skal fungere som lover og regler for hvordan man skal formidle og håndtere sensitiv informasjon på en tilfredsstillende måte. Videre skal den ha som funksjon å vise at EasyPractice behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende regelverk.

Dette var essensielt å få på plass for at Helsenett skulle godkjenne oss som en sikker tredjepartsleverandør. Dette var nytt og ukjent for oss, men etter god hjelp og veiledning fra Norsk Helsenett, ble vi tilslutt godkjent av deres sikkerhetsansvarlig. 

Så – hva fikk EasyPractice ut av det? 

Kort fortalt – vi sitter igjen med mye. Først av alt er vi mye nærmere å kunne møte etterspørselen om en oppkobling mot helsenettet enn tidligere. Mange har ventet på dette, og vi håper at dette åpner mange nye muligheter til dere som er terapeuter. I tillegg til at dette vil øke effektiviteten når dere har tilgang på flere tjenester enn tidligere. 

Videre har vi satt i gang arbeidet med å få lansert en sikrere innlogging gjennom to-sikkerhets autentisering. Dette er jo allerede tilgjengelig i vår app-store, men for å oppfylle normens krav, vil vi nå snart lansere innlogging ved hjelp av BankID og BankID på mobil. Autentisering via BankID vil medføre en høyere sikkerhet ved innlogging slik at EasyPractice kan sikre at de som logger seg inn er registrert helsepersonell. Dette vil hovedsakelig gjelde de av dere som ønsker å benytte seg av Norsk Helsenett. Dere som ikke driver med helserelatert behandling, vil kunne fortsette å bruke EasyPractice gjennom dagens fungerende innlogging. 

Gjennom prosessen har vi også fått bredere innsikt i hvilke typer tjenester Norsk Helsenett tilbyr. Dette gjør at vi nå har fått satt en ordentlig kjøreplan for hvordan vi skal/bør integrere de forskjellige tjeneste. Slik at etterhvert vil dere kunne forvente dere tilgang til forskjellige register, mulighet for elektronisk meldingsutveksling og e-resept. 

Videre har vi også lagt mer vekt på det å gjøre alle ansatte mer bevisst på hvordan de i arbeidsdagen skal kunne ta gode beslutninger. Selvfølgelig uten at det skal gå på bekostningen av informasjonssikkerhet. Dette førte til at vi lanserte EasyPractice Security Training Program for våre ansatte. Dette består av flere korte videoer som omhandler forskjellige temaer innenfor informasjonssikkerhet til de forskjellige avdelingene. Alle ansatte skal gjennom dette programmet minst en gang i året, og videoene vil alltid være tilgjengelig for de ansatte. Dette gjør at de har mulighet til å friske opp kunnskapen når de måtte ønske.

Etter denne prosessen er det mye å se tilbake på over ting vi har lært og som vi kommer til å ta med oss videre i integrasjonsprosessen. Vi startet på litt feil fot i havet av informasjon, men etter veiledning fra Norsk Helsenett kom vi oss i mål . Vi sitter nå igjen med langt mere erfaring innenfor personvern og informasjonssikkerhet, vi har styrket våre interne rutiner og prosedyrer, og alle ansatte har nå fått frisket opp sikkerhets kunnskapene som nå gjør at de endre bedre på å ta gode beslutninger for EasyPractice. 

Bedre sikkerhet i Norsk Helsnett

Så – hva vil du som kunde kunne få ut av denne integrasjonen?

Helt enkelt vil du få en bedre hverdag som praktiserende helsepersonell! Gjennom tjenestene Helsenett leverer og vår integrasjon – vil du kunne ha det meste samlet på ett sted. Som et resultat vil dette bidra til å optimalisere og effektivisere din arbeidshverdag som terapeut. Du vil kunne ha muligheten til å henvise pasienter til f.eks røntgen eller andre spesialbehandlinger, epikriser, kommunisere med andre i helsesektoren og gjøre oppgjør gjennom HELFO. På lang sikt vil du også ha muligheten til å kunne skrive elektroniske resepter for dine pasienter. 

Dette vil jo derfor ikke bare være en fordel for deg men også for dine pasienter ved de nå kan få et større utbytte av sin behandler. Dette skaper tillit. Med den økende fokuset på sikkerheten og personvern, vil pasientene også kunne føle seg mer sikre på at deres sensitive opplysninger behandles korrekt.

I tillegg vil du få tilgang til en lukket og sikret samhandlingsarena for alle aktører i helsesektoren i Norge. Videre vil du som kunde få en økende tillit til systemet ved at vi nå oppfyller de strenge kravene som er satt. 

Som kunde hos EasyPractice vil du aldri kunne trenge å forholde deg direkte med Norsk Helsenett, da det er EasyPractice som vil håndtere alt av informasjonsformidling og brukerstøtte. Slik at du som kunde skal fortsette å bruke vårt fantastisk kundeservice team som normalt dersom du opplever problemer eller sitter med spørsmål. 

Det eneste som vil kunne kreves av deg som kunde er at du og din bedrift holder et abonnement hos Norsk Helsenett.

Hva er neste steg for oss?

Nå er det tekniske som står for tur og selve integrasjonen mellom EasyPractice og Helsenettet. Det er bestilt en server som skal kobles opp hos vår hostingleverandør Wannafind. Den skal vi videre koble oss opp mot for å etablere en tilgang til det sikre og krypterte helsenettet.

Når tilgangen er på plass, vil vi kunne gå videre med vår handlingsplan. Vi kan dessverre ikke lansere alt på engang. Dette er fordi at noe må være på plass før man kan gå videre. Slik at dere vil kunne oppleve at de forskjellige tjenestene vil komme litt her og der. Vi håper derfor at dere har litt mere tålmodighet å gi oss.

Videre, internt, skal vi fortsette å holde oss oppdatert på gjeldende lovverk og oppdateringer som måtte komme. Med andre ord, sikre at systemet vårt er så trygt og sikkert som overhode mulig. Dette er også et av kravene Norsk Helsenett stiller. Hos EasyPractice er vi ekstremt opptatt av datasikkerhet og vi ønsker å levere et så godt system som overhode mulig.

Hvordan gjør vi dette?

  • Vi lytter til dere kunder gjennom vår kundeservice.
  • Holder oss oppdaterte på nye tjenester.
  • Lytter til våre erfarne utviklere om potensielt nye ideer.
  • Holder oss oppdaterte på gjeldende lovverk og utviklingen i bransjen.
  • Sørger for at sikkerhet står høyt gjennom hele livssyklusen til en ny funksjon for å sikre at det ikke kommer svakheter som potensielt kan skape avvik.

I tillegg vet vi at dere kunder setter personvern svært høyt. Både når det gjelder informasjon om dere kunder og deres pasienter. Derfor, skal dere vite med sikkerhet at det dere gjør innenfor våre systemer blir håndtert i samsvar med gjeldende regelverk og Normen. Dette skal være en selvfølge!

Tilslutt

EasyPractice vil videre holde dere oppdaterte med informasjon i våre kanaler. Når integrasjonen er på plass, vil det selvfølgelig komme en større annonsering. Skulle det være noen spørsmål rundt integrasjonen eller Norsk Helsenett, er det bare å ta kontakt med vårt kundeservice team. Dette gjelder også ønsker til tjenester fra Norsk Helsenett.

Tilbake til toppen

Vi har mottatt meldingen din

Kundeservice-teamet vårt vil ta kontakt så fort som mulig for å hjelpe deg.

Oi da!

Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss direkte på [email protected]

Har du spørsmål? close