Integrasjon

Grunndata

Som en del av integrasjonsprosessen med Norsk Helsenett, vil vi også kunne tilby mange av de funksjonene som kommer med, sammen med våre allerede eksisterende funksjoner og apper.  For å kunne tilby mange av de funksjonene må vi sørge for at all generell grunninformasjon er på plass. Grunndata med alle sine register, vil derfor fungere som en grunnstein for mange av Norsk Helsenetts funksjoner.

Integrasjoner koblet til EasyPractice
Norsk Helsenett logo
Ikon som viser at integrasjonen er under utvikling

For tiden under utvikling

Vi er i ferd med å bygge en app for denne integrasjonen og ser etter brukere som kan gi oss tilbakemelding. Hvis du er interessert i denne integrasjonen, ta kontakt med oss så kan vi snakke om den.

Ta kontakt og bli den første brukeren
EasyPractice logo Kobling mellom EasyPractice og integrasjonen Norsk Helsenett logo

Grunnstenen i Norsk Helsenett

Grunndata i Norsk Helsenett er det som holder på all informasjonen om organisasjoner og helsepersonell i helsesektoren. Grunndata er felles betegnelsen for alle registerne som Helsenett holder på. Registrene er her for å sikre at opplysningene er korrekte slik at riktig person mottar riktig informasjon. Dette er viktig i forbindelse behandling av sensitive opplysninger og personvern/GDPR.

Bakgrunnen for dette er å sikre at riktige opplysningene er på plass om alle og møte bransjens krav om informasjonstilgjengelighet. Dette hjelper jo f.eks Adresseregisteret og Persontjenesten med. Denne er jo essensiell for EasyPractice å få på plass slik at vi kan gå videre med andre integrasjoner, slik som elektronisk meldingsutveksling. Denne baserer seg nemlig på informasjonen fra adresseregisteret når den skal sørge for at en melding kommer frem til riktig mottaker. Slik at denne integrasjon vil minske sannsynligheten for at feil forekommer.

Her er de forskjellige registerne EasyPractice tenker å få på plass i første runde:

Adresseregisteret

Det første registeret EasyPractice skal få på plass er - adresseregisteret. Dette er et felles nasjonalt register som har til formål å sikre presis adressering. Dette er for å sikre at den sensitive informasjonen ikke kommer på avveie. Videre vil dette gjøre at de gjennom å sikre at informasjonen som er tilgjengelig i registeret er egnet til å kunne identifisere og adressere helsesektorens ulike mottakere og avsendere. Dette gjelder for utveksling av helseopplysninga både per post og elektronisk.


Norsk Helsenett er ikke ansvarlig for informasjonen som registeret inneholder. Det er derfor opp til hvert enkelt helsepersonell å sørge for at de registrerte opplysningene er oppdaterte og korrekte. 

Formålet bak dette registeret er for å sørge for mindre vedlikehold og redusere sannsynligheten for opplysninger. 

Helsepersonellregisteret (HPR)

Videre skal vi også ha helsepersonellregisteret inn i systemet. Dette er et nasjonal register som viser hvilke helsepersonell som autorisert gjennom autorisasjon eller lisens etter gjeldende lovverk. Det samme gjelder for veterinærer og fiskehelsebiologer. Dette registeret vil oppdateres engang om dagen, og derfor om du finner feil må du ta kontakt med Skatteetaten/Folkeregisteret for å få det korrekt.

Bakgrunnen for denne integrasjonen er for å gjøre det enkelt å se hvem som er autorisert og ikke. Dette vil videre gjøre det enkelt se hvilket rettigheter som er knyttet til hvert personell når det gjelder det å yte god helsehjelp.

Persontjenesten

Persontjenesten vil være helsepersonells kilde for å innhente informasjon fra folkeregisteret på en rask og sikker måte. Her vil man kunne så og si hente informasjon umiddelbart etter at de er registrerte i Folkeregisteret til enhver tid, og vil derfor være et effektiviserende verktøy å ta i bruk.

Mange tenker nok - hvordan skal dette fungere? Svaret er at Persontjenesten samarbeider med Skatteetaten og når opplysninger oppdateres der, så vil tilsvarende skje i Persontjenesten.

Helsesektoren setter informasjonstilgjengelighet veldig høyt, og gjennom persontjenestens raske og hyppige oppdateringer vil man kunne møte dette kravet på en god måte ved at man alltid vil ha den nyeste informasjonen tilgjengelig til enhver tid. Dette skal også EasyPractice støtte opp under på den måten vi kan.

Det fine med Persontjenesten, er at alle virksomheter i helsebransjen benytter seg av denne for å få tilgang til informasjon fra Folkeregisteret. Slik at dette er noe alle er kjent med! Her vil det være stort fokus på sikkerhet og styres med pålogging via HelseID. Norsk Helsenett legger mye fokus på sikkerhet fordi en sårbarhet i systemet her få konsekvenser. Det er f.eks kun de med tjenstlig og

Hakemerke
Kundeservice-teamet til EasyPractice

Fortelle oss hva du tenker om grunndata fra Norsk Helsenett

Grunndata fra Norsk Helsenett er noe vi ønsker og har planer om å integrere. Hovedgrunnen til dette er fordi med denne i bånd, så vil det åpne for mange andre integrasjoner og funksjoner, som igjen åpner for mye muligheter både for oss i EasyPractice og for dere kunder/behandlere. Er dette noe du gjerne vil ha nytte av eller er det andre integrasjoner/funksjoner som du ønsker, så må du ikke drøye med å ta kontakt vårt fantastiske kundeservice på [email protected].

Kontakt vårt kundeservice-team
Tilbake til toppen

Vi har mottatt meldingen din

Kundeservice-teamet vårt vil ta kontakt så fort som mulig for å hjelpe deg.

Oi da!

Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss direkte på [email protected]

Har du spørsmål? close