Integrasjon

Elektronisk meldingsutveksling

Som en del av integrasjonsprosessen med Norsk Helsenett, vil vi også kunne tilby noen av de funksjonene som Helsenett har. En av disse er elektronisk meldingsutveksling. Denne funksjonen, sammen med alle våre andre funksjoner,  er med på å bidra til en mer effektiv arbeidsdag for deg som behandler og terapeut, ved at du kan samhandle med andre i bransjen. Målet med denne funksjonen er at den jobber mot et felles mål – en enhetlig meldingsutveksling.

Integrasjoner koblet til EasyPractice
Norsk helsenett logo
Ikon som viser at integrasjonen er under utvikling

For tiden under utvikling

Vi er i ferd med å bygge en app for denne integrasjonen og ser etter brukere som kan gi oss tilbakemelding. Hvis du er interessert i denne integrasjonen, ta kontakt med oss så kan vi snakke om den.

Ta kontakt og bli den første brukeren
EasyPractice logo Kobling mellom EasyPractice og integrasjonen Norsk helsenett logo

Utveksle elektroniske meldinger direkte fra EasyPractice

I en bransje som helsesektoren, er samhandling og kommunikasjon ekstremt viktig. Derfor er meldingsutveksling en av de viktigste formene for informasjonsutveksling. Norsk Helsenett har derfor en elektronisk meldingsutveksling og noen nasjonale kjøreregler for hvordan denne skal brukes.

Elektronisk meldingsutveksling er en sikker kommunikasjonsform som foregår kryptert i helsenettet, som Norsk Helsenett drifter og utvikler. Meldingen som sendes, vil sendes fra pasientjournal og mottas i mottakerens pasientjournal. Med en slik integrasjon inn i EasyPractice vil dette åpne mange muligheter for dere kunder. Det vil bidra til økt effektivitet og mer flyt i arbeidshverdagen. I tillegg vil en slik integrasjon gjøre at man når har muligheten til å hjelpe pasienter i en større grad ettersom dere nå sende de til videre behandling, f.eks til røntgen, kun med et par tastetrykk. Videre åpner dette for å kommunisere med andre i bransjen på trygg og sikker måte.

Hvordan fungerer det?

Elektronisk meldingsutveksling er en sikker kommunikasjonsform for foregår kryptert i helsenettet, som Norsk Helsenett drifter og utvikler. Meldingen vil sendes fra en pasientjournal og vil bli mottatt i mottakerens pasientjournal. 

Elektronisk meldingsutveksling lar deg sende flere forskjellige meldingstyper. Dette er for å sørge for at budskapet som skal formidles kommer riktig frem og ikke blir misforstått. Dette kan være avgjørende for videre behandling og helsehjelp av pasienter. Elektronisk meldingsutveksling stiller med tre kategorier av meldingstyper: basismeldinger, PLO meldinger og dialogmeldinger. 

  • Basismeldinger er henvisninger, epikrise og svar/rekvisjoner på røntgen og laboratorietester, og er ganske høyt etterspurt fra våre kunder. Slik at dette er noe vi har høyt på prioriteringslisten. Ved å kunne tilby en slik kommunikasjonsform, vil det gjøre det enklere å sende en pasient videre i systemet dersom det skulle være behov for en spesialist eller videre undersøkelser for å kunne sette en diagnose eller bestemme videre behandling. Det sikrer nemlig en helhetlig behandling av pasienten når flyten av kommunikasjon er god. 
  • PLO - meldinger er pleie og omsorgsmeldinger som er utarbeidet for sikre at den tilstrekkelige informasjonen følger pasienten mellom de forskjellige instansene. Norsk Helsenett opererer med to typer PLO - meldinger: fagmeldinger, som kan være helseopplysninger, innleggelsesrapporter eller medisinske meldigner. Pasientlogistikkmeldinger retter seg mer mot sykehusinnleggelse og logistikken rundt innleggelse og utskrivelse. 
  • Den siste er dialogmeldinger. Disse er ikke så fastsatt til en spesifikk aktivitet som de over og vil generelt inneholde mer oppfølgende spørsmål eller bekreftelse på f.eks en henvisning. 

Videre vil man også kunne bruke den elektroniske meldingsutveksleren til å sende f.eks e-resepter og sykemeldinger. 

For å sikre at meldingene som sendes er satt til den ønskede standarden bruker Norsk Helsenett en meldingsvalidator. Den er nyttig verktøy for både å sikre at meldinger kommer fram til riktig bruker, men er også nyttig i form av at man får statistikk over all meldingstrafikken. Her kan du f.eks følge opp meldingsavvik for egen virksomhet og derfor se hvor det trengs forbedring og endringer.

Elektronisk meldingsutveksling baserer seg på adresseregisteret når det kommer til adresseringen av meldinger. Adresseregisteret er et verktøy som skal sørge for at meldingene som sendes kommer trygt fram til den riktige mottaker. Det er viktig å presisere at det er opp til hver enkelt aktør selv å holde orden på at informasjonen som står i Adresseregisteret er riktig og alltid oppdatert.

Hakemerke
Kundeservice-teamet til EasyPractice

Fortell oss hva du tenker om elektronisk meldingsutveksling

Elektronisk meldingsutveksling er noe vi ønsker og har planer om å integrere med systemet vårt i fremtiden. Dette betyr at per dags dato er det ikke dette en funksjon vi tilbyr. Elektronisk meldingsutveksling vil gjøre det enkelt å samhandle med andre i helsebransjen og øke effektiviteten i arbeidshverdagen din. Er dette noe du gjerne vil ha nytte av? Skriv gjerne til oss på [email protected] og fortell om ditt behov for en slik funksjon fra Norsk Helsenett. Du kan også sende inn ønsker om andre funksjoner dersom du har behov for dette.

Kontakt vårt kundeservice-team
Tilbake til toppen

Vi har mottatt meldingen din

Kundeservice-teamet vårt vil ta kontakt så fort som mulig for å hjelpe deg.

Oi da!

Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss direkte på [email protected]

Har du spørsmål? close