Integrasjon

E-resepter

Som en del av integrasjonsprosessen med Norsk Helsenett, vil vi også kunne tilby noen av de funksjonene som Helsenett har. Dette er i dette innlegges tilfellet e-resept, eller elektroniske resepter. Denne funksjonen vil bidra til at du nå kan behandle dine pasienter på et nytt nivå, ved at du skal nå kan skrive ut medikamenter.

Integrasjoner koblet til EasyPractice
Norsk Helsenett E-resept
Ikon som viser at integrasjonen er under utvikling

For tiden under utvikling

Vi er i ferd med å bygge en app for denne integrasjonen og ser etter brukere som kan gi oss tilbakemelding. Hvis du er interessert i denne integrasjonen, ta kontakt med oss så kan vi snakke om den.

Ta kontakt og bli den første brukeren
EasyPractice logo Kobling mellom EasyPractice og integrasjonen Norsk Helsenett E-resept

Hva er e-resept gjennom Norsk Helsenett

Norsk Helsenett jobber mot å etablere effektive samhandlingsløsninger i helsesektoren på landsbasis. Dette er for at helsepersonell skal ha mer fokus på sine pasienter enn å sitte med administrative og tunge oppgaver. Her er blant annet e-resept kommer inn. Dette er en elektronisk funksjon som skal sikre trygg og sikker overføring av reseptinformasjon på nasjonalt plan.

Dette er en form for samhandling hvor det stilles store krav til sikkerhet og personvern, ettersom mye sensitiv informasjon ligger i disse meldingene som sendes. Denne typen samhandlingsløsning består av et sett av ulike meldinger og systemer som sammen håndterer og sikrer en sikker rekvirering og utlevering av medikamenter til pasienten.

Innføringen av e-resept har vært en stor suksess og så mye som 93% av alle resepter er nå elektronisk

Slik fungerer e-resept

E-resept betyr elektronisk resept. Før var det vanlig å gjerne få rekvirert/ resepter på papir, men i takt med moderniseringen har dette blitt mer og mer digitalisert. Nå kan derfor du som behandler sende resepter til dine pasienter til en sentral reseptdatabase og så kan de hente de ut på sitt lokale apotek. Alt de trenger å gjøre er å identifisere seg selv med legitimasjon, eller ved fullmakt og kopi av legitimasjon til pasienten dersom noen skal hente ut for andre.

E-resept består av mere enn bare reseptformidling ut til pasienter. E-resept formidler medisiner og opplysninger om legemidler til pasientens kjernejournal. Dette danner grunnlag for multidose i e-resept og pasientens legemiddelliste.

Multidose er et verktøy som skal styrke pasientsikkerheten. Det er en maskinell pakking av legemidler i poser til pasienter som trenger hjelp med å ta medisiner og dosering. Dette gjør at medisineringen til pasienter blir enklere og sikrere. Dette gjøres elektronisk hos multidoseapotek (f.eks Apotek 1) for sikre at posene er korrekte og at de er helt feilfri.

Pasientens legemiddelliste ligger ganske klart i ordlyden og dette er en liste som gir helsepersonell en oversikt over en pasients aktuelle legemidler og legemiddelreaksjoner. Det jobbes med en integrert løsning slik at flere nivåer i helsetjenesten til kan få tilgang til en pasients legemiddelliste. Denne skal kunnes oppdateres av alle leger, slik at man alltid har mulighet til å tilføre den nyeste informasjon om medikamenter og legemiddelreaksjoner. Dette skaper både bedre pasientsikkerhet og kvalitet på behandling, ved at man vil ha et bedre utgangspunkt neste gang man møter pasienten. Videre vil det også bringe økonomiske effekter igjennom tidsbesparelse og økt effektivitet i en ellers stressende arbeidshverdag. Pasienter har også mulighet for å se inn i sin egen legemiddelliste inne på sin egen profil på helsenorge.no.

E-resept har også informasjonsutveksling med andre nasjonale e-helseløsninger, blant annet kjernejournal og helsenorge.no som er nevnt over.

Fem fordeler med elektronisk resept

Det er helt klar mange fordeler med en slik integrasjon, så her er fem fordeler med elektronisk resept:

  • Man vil få en bedre oversikt over pasientens totale medisinbruk.
  • Ved e-resept minsker risikoen for feil i rekvirering og utlevering og dette bidrar til økt pasientsikkerhet.
  • Reduserer risikoen for forfalskning og misbruk av papirresepter.
  • Gir pasienten med frihet til å hente ut medisiner og andre reseptvarer på ønsket apotek.
  • Pasienten vil også få oversikt over sine legemidler på helsenorge.no

Hakemerke
Kundeservice-teamet til EasyPractice

Fortell oss hva du tenker om elektronisk resept fra Norsk Helsenett

E-resept er noe vi ønsker og har planer om å integrere med systemet vårt i fremtiden. Dette betyr at per dags dato så er ikke dette en funksjon vi tilbyr. Med en slik integrasjon vil det bidra til mere flyt i pasientbehandlingen fordi du som behandler har mulighet til å strekke deg lengere når det kommer til behandling av dine pasienter. Dette skaper igjen - mere effektivitet! Er dette noen du vil ha nytte av? Skriv gjerne til oss på [email protected] og fortell om ditt behov for en slik funksjon fra Norsk Helsenett. Du er også velkommen til å sende inn dersom du har andre ønsker fra Norsk Helsenett eller generelt.

Kontakt vårt kundeservice team
Tilbake til toppen

Vi har mottatt meldingen din

Kundeservice-teamet vårt vil ta kontakt så fort som mulig for å hjelpe deg.

Oi da!

Noe gikk galt, prøv igjen eller kontakt oss direkte på [email protected]

Har du spørsmål? close